Een gezicht uit duizenden. Een Eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen.
Een Eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen.
Nederlandse Veteranendag is het jaarlijks nationaal evenement dat in teken staat van erkenning en waardering voor alle veteranen. Silo verzorgt ieder jaar de creatieve strategie en de campagnes van de Stichting Nederlandse Veteranendag.

Voor het campagnebeeld van de Nederlandse Veteranendag 2019 zijn drie veteranen geportretteerd, maar de beelden zelf bestaan uit duizenden veteranen. De portretten zijn namelijk opgebouwd uit militaire batons. Deze stukjes stof dragen veteranen op hun tenue om bij missies ontvangen onderscheidingen aan te duiden. Uit de batons van duizenden veteranen ontstaat zo één portret. Hiermee laten we zien dat Veteranendag er voor álle veteranen is. Van alle missies, van vroeger tot nu. This project is performed in Silo.

Tekst door Silo. Rol: Ontwikkeling campagne concept onder begeleiding, in dienst en in samenwerking van Silo, ontwikkeling diverse middelen.

 

Voor alle veteranen
Nederlandse Veteranendag is een plechtig evenement dat op een luchtige en feestelijke manier gevierd wordt. Het doel is de verhalen van de veteranen te vertellen en zo te zorgen voor meer bekendheid en meer begrip bij het Nederlandse publiek.


Net zoals in de afgelopen jaren, zijn de geportretteerde personen allemaal veteraan, het zijn geen modellen. Op de website van Veteranendag vertellen Jackson Rodrigues da Cruz, Mirjam Meindertsma en Hendrik Fockens over hun ervaringen tijdens missies.

+31629014217
elinevanderploeg@evdp.nl